Redaksiyon Çeviri

Redaksiyon-Editing çeviri hizmeti, çevirisi tamamlanmış bir metnin profesyonel editörler tarafından hata ve yanlışlıklarının düzeltilmesi ve anlam bozukluğu yaratan eksikliklerinin giderilmesini içerir. Bu şekilde ilgili çeviri metni daha kaliteli hale gelir. Özellikle akademik makale gibi yayımlanmaya gönderilen çalışmalar için bu hizmet önem arz eder. Bu doğrultuda yayınevlerine gönderilen kitap taslakları veya editöre gönderilen her türlü akademik makale ve metinler hedef dile uygun dil bilgisi kuralları çerçevesinde yayımlanmaya hazır hale getirilir. İlgili çalışma sürecinde dokümanın kullanılacağı yayınevi yada dergiye ait kriterler dikkate alınarak hizmet sunulur. Bu hizmetin ifası için ana dilde kontrol yapan editörler görevlendirilir.

Redaksiyon Çeviri hizmeti temel olarak iki süreçten oluşur, düzeltme işlemi (proofreading) ve düzenleme işlemi (editing). Düzeltme işleminde (proofreading) temel olarak gramer, cümle dizilişi ve rakam gibi detaylar kontrol edilir, bu anlamdaki eksiklikler veya hatalar düzeltilerek ilgili çalışmaya kalite kazandırılır yalnız bu hizmette daha çok formata dair hatalar dikkate alınır. Editing (düzenleme) işlemi ise daha kapsamlı bir süreçtir, bu hizmette format ve temel gramer dışında anlamsal ve terimsel düzeyde kapsamlı bir kontrol yapılır ve okuyucunun metni daha rahat anlaması sağlanır ve bu sayede okuyucu içeriğe daha hızlı odaklanır. Editing hizmetinden geçmiş bir metni okuyan kişi yada kurum ilgili çalışmayı profesyonel bulur. Editing hizmeti ayrıca proofreading sürecini de kapsayan bir süreçtir, yani bu hizmet sürecinde anlam ve terminoloji hizmetinin yanı sıra genel format ve gramer desteği de alınır. Bu anlamda editing hizmeti proofreading sürecini kapsar.